Facebook Gimnazjum

 

1. ETAP - formularz online
    NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - do 30. czerwca
    link do formularza>> 

2. ETAP - test z języka angielskiego* - czerwiec (po egzaminie ósmoklasisty) - termin do ustalenia z kandydatami

3. ETAP - złożenie dokumentów:
- wniosek oraz kopia zaświadczenia o zdobyciu tytułu finalisty/laureata konkursu przedmiotowego/olimpiady** - w terminie wypełnienia formularza
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - do 30. czerwca

4. ETAP - ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji oraz informacji o przyznanych stypendiach naukowych - do 10. lipca

5. ETAP - złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 4. sierpnia

6. ETAP - ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji - do 10. sierpnia


*nie dotyczy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego oraz laureatów wojewódzkiego/ogólnopolskiego/międzynarodowego 
  konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej
**dotyczy osób ubiegających się o stypendium naukowe