Facebook Gimnazjum

 

  
 Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: "Rozwój infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych
w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim"

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2019 z załącznikami>>
Wytyczne>>

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z załącznikami>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty - zakup wyposażenia sali gimnastycznej>>
Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z załącznikami>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 2/2019>>
Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z załącznikami>>
Odpowiedzi na pytania wykonawców>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 1/2019>>
Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 13/2018>>
Zapytanie ofertowe nr 13/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>
odpowiedzi na pytania wykonawców>>
informacja o zmianie terminu składania ofert>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 12/2018>>
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 11/2018>>
Zapytanie ofertowe nr 11/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 10/2018>>
Zapytanie ofertowe nr 10/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 9/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 9/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 8/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 7/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 7/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 6/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 6/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>
odpowiedzi na pytania>>
projekt oświetlenia boiska>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 5/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 

Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 4/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>


Ogłoszenie o wyborze oferty do postępowania nr 3/2018>> 
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z załącznikami>>
rysunki>>
odpowiedzi na pytania>>


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 3/2018>>
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z załącznikami>>


Ogłoszenie o wyborze oferty>> 
Informacja o zmianie treści zamówienia nr 2/2018>>
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z załącznikami - aktualizacja>>
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>

 
Ogłoszenie o wyborze oferty>>
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z załącznikami>>
dane techniczne>>
odpowiedzi na pytania wykonawców>>


Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z załącznikami>>

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z załącznikami>>
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z załącznikami>>
Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z załącznikami>>
Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z załącznikami>>
Zapytanie ofertowe nr 6/2017 z załącznikami>>
Zapytanie ofertowe nr 7/2017 z załącznikami>>
Zapytanie ofertowe nr 8/2017 z załącznikami>>
dane techniczne>>

Ogłoszenie o wyborze oferty do zapytania nr 2/2017>>
Ogłoszenie o wyborze oferty do zapytania nr 3/2017>>
Ogłoszenie o wyborze oferty do zapytania nr 7/2017>>
Ogłoszenie o wyborze oferty do zapytania nr 8/2017>>


 

Projekt UE