Facebook Gimnazjum


Nasza kadra systematycznie uczestniczy w szkoleniach/warsztatach/konferencjach, które służą doskonaleniu jakości pracy.

"eEdukacja to relacja"

Gry i zabawy w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

III Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych

Spotkanie Klubu "Budzących Się Szkół"

Spotkanie Klubu "EduLidera"

"Sztuka Edukacji - Nowocześni Edukatorzy - Pasjonaci z Wizją"

"Świętokrzyska Giełda Projektów"

"15 lat Szkoły z Klasą"

"Wiem. Czuję... Pomagam! Empatia w szkole."

"Ucz się i czytaj w różnych językach - wybrane aspekty CLIL"

"Szkoleniowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK"

"Kolegium Eksperckie Ambasadorów Edukacji Kulczyk Fundation"

"Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji"

"Edukacja to relacja"

"Przestrzeń Edukacji 21. Otwieramy szkołę!"

"EDUInspir@cje 2016"

"Szkoła przestrzenią do nauki i życia"

"Metodyka nauczania dwujęzycznego"

"Rozszyfrować neurodydaktykę i sprawić, aby nauka była radosna i twórcza"

"Zarządzanie zespołem nauczycielskim - model couchingowy"

"Lego Education - Robotyka z wykorzystaniem klocków LEGO"

"Lego Education - Matematyka z wykorzystaniem klocków LEGO"

"Ocenianie kształtujące w procesie dydaktycznym"

"e-Podręczniki do kształcenia ogólnego"

"Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" - projekt pilotażowy

"Świat rysowanych liter i wyrazów - praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętności pisania"

"Dysleksja - problem znany i nieznany"

"Destination Imagination"

"Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej"

"Czy świętokrzyskie może być Kreatywną Doliną?"

"Jak uczyć czytania ze zrozumieniem"

"Pedagogika TRIZ - metodyka"

"Exciting Teaching"

"Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią"

"Warsztaty teatralne"

"Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności - Szkoła Podstawowa - 2016/2017"

"Neurodydaktyka w praktyce szkolnej"

"Kod zachowania, czyli jak rozumieć bardzo trudne zachowania dzieci w szkole i jak tym dzieciom pomagać?"

"Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach"

"Trzy światy - autyzm, zespól Aspergera, ADHD"

"Warsztaty antydyskryminacyjne. Przezwyciężenie uprzedzeń i dyskryminacji"

„Edukacja na Nowo w laboratorium szkoły przyszłości”

„Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie.”

„Kreatywność - techniki twórczego myślenia"

„Uczeń z ASD”

"Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość"

"Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności - Szkoła Podstawowa - 2015/2016"

"Stres jako nieodłączny towarzysz ucznia i nauczyciela: refleksje w kontekście sprawdzianów i egzaminów"

"Teaching six- and - seven - year - olds has never been so easy..."

"Sposoby pracy z trudnym uczniem"

"Heading for the first exam in English"

"Praktyczne aspekty przywództwa edukacyjnego"

"Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnej szkoły"

"Bilingual education - best practices"

"EduCamp z mocą zmieniania świata"

"Budowanie relacji z uczniem i rodzicem"

"Dolina polonistyczna"

do góry