Facebook Gimnazjum


   NASZ ABSOLWENT:

 • posiada wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia,
 • twórczo rozwiązuje problemy i skutecznie się komunikuje,
 • uczy się samodzielnie i efektywnie korzysta z dostępnych źródeł informacji,
 • wierzy w swoje możliwości i wie czego chce,
 • jest zdyscyplinowany, konsekwentny i odpowiedzialny,
 • potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji,
 • rozwija swoją osobowość, pasje i zainteresowania,
 • jest kulturalny i dobrze wychowany, otwarty na pomoc innym,
 • zna i szanuje historię i kulturę własnego narodu oraz regionu,
 • jest przygotowany do życia we współczesnym świecie,
 • pokonuje przeciwności i spełnia marzenia, wie, że można "sięgać do gwiazd".