Facebook Gimnazjum


PLAN ZAJĘĆ

W racjonalnie zaprojektowanej siatce godzin jest miejsce zarówno na realizację podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN, jak i twórcze poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności
w nauce.

Naszym priorytetem, poza rzetelną realizacją obowiązującej podstawy programowej, jest efektywna nauka dwóch języków obcych, edukacja informatyczna i sport. Rozszerzony jest również wymiar godzin innych wybranych przedmiotów, które z racji na rozległość obowiązujących programów nauczania wymagają zwiększonej liczby godzin.


PLANOWANA SIATKA GODZIN W CYKLU TRZYLETNIM:

j. polski - 5 - 5 - 5 godz.
matematyka - 4 - 4 - 5 godz.
j. angielski - 5 - 5 - 5 godz.
j. hiszpański - 2 - 2 - 2 godz.* 
biologia - 2 - 2 - 2 godz.
geografia - 2 - 2 - 2 godz.
fizyka - 2 - 2 - 2 godz.
chemia - 2 - 2 - 2 godz.
historia i społeczeństwo - 2 - 2 - 2 godz.
WOS - 0 - 1 - 1 godz.
informatyka - 2 - 1 - 1 godz.
technika - 0 - 1 - 1 godz.
plastyka - 1 - 0 - 0 godz.
muzyka - 1 - 0 - 0 godz. 
zaj. artystyczne - 0 - 1 - 1
godz. wychowawcza - 1 - 1 - 1 godz.
wychowanie fizyczne - 4 godz.
edukacja dla bezpieczeństwa - 0 - 0 - 1
religia - 2 - 2 - 2 godz.
etyka - 1 - 1 - 1 godz.

oraz koła naukowe (humanistyczne, matematyczne, fizyczno-chemiczne, biologiczno-geograficzne, j. niemiecki, przygotowanie do PTE) i koła zainteresowań (teatr, film, fotografia, szachy, plastyka, joga) i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, autorskie projekty - Akademia Umiejętności, Akademia Sukcesu

*Dlaczego w naszych szkołach drugim wiodącym językiem jest język hiszpański? Bo angielski i hiszpański to okno na cały świat! O walorach nauki angielskiego nie trzeba już nikogo przekonywać, dlatego promujemy hiszpański. Zapraszamy do obejrzenia kampanii "Marca Espańa".
materiał TVEspaniol>>